Үнэт Зүйлс

unet-zuils

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Бид үнэт зүйлсээ дээдлэн сахиж, алхам бүртээ хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Шударга ёс

Шударга ёсыг хүндлэн дээдэлж ажилладаг.

Харицулагатай байдал

Бид ажлын хариуцлагаа ухамсарлан дээдлэж ажилладаг.

Нээлттэй

Хэзээд нээлттэй байж ил тод байдлыг эрхэмлэдэг.

Манлайлал

Өөрийн ажиллаж буй салбар бүрт манлайлагч байхыг эрмэлздэг.

Зөвлөгч

Зөвлөгч, санаачлагч байж бусаддаа мэдлэгээ түгээдэг

Эрх тэгш оролцоо

Хүн бүр эрх тэгш оролцоотойгоор ажилдаа ханддаг.

Хамтын ажиллагаа

Бүхий л ажлаа багийн ажил, хамтын хүчээр гүйцэтгэдэг.

Санаачлагатай байдал

Ажилдаа санаачлагатай байж идэвхи, чармайлттай ажилладаг.

Мэрэгжлийн чиг хандлага

Бүх ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх.

Суралцагч

Алхам бүрт суралцан шинийг эрэлхийлдэг.

Нээлттэй зарлагдсан байгаа ажлын байруудтай танилцна уу