СМАРТ КРАФТ ХХК

“Смарт Крафт” ХХК Цахилгаан автомикийн хуваарилах самбарын үйлдвэрлэл Цахилгаан автоматикийн хуваарилах самбарын үйлдвэрлэл ISO9001 чанарын стандартыг хангасан Цахилгаан, монтажын самбар, Холбоо, сүлжээний кабинет, Кабель трасс гэх мэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах ажил хийж эхлээд байна.