БАУ ПЛЮС ХХК

“Бау Плюс” ХХК нь барилгын хөөсөнцөр хавтан болон Европийн шинэ технологи, барилгын шалгарсан систем бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд барилгын захиалагчдынхаа үйл ажиллагаанд уялдуулан тухайн системийг Монголд нэврүүлэн ажиллаж байна.