ХҮЧИТ БАМБАЙ ХХК

Хүчит Бамбай ХХК нь 2014 онд Тайгам Алтай ХХК-ийн дэрэгдэх салбар компани болон байгуулагдсан. Тус компани нь дохиолол хамгаалалт болон биечилсэн харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 2012 оноос үйл ажиллагаа өргөжүүлж гэрээт харуул хамгаалалтын хуульд заасны дагуу ЦЕГ-аас харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл авсан юм.

Компанийн хүний нөөцийн бодлогын дагуу ажилнуудаа ажлын байран дээр мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх, бие бялдарыг хөгжүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулдаг

Хүний нөөц

Хүчит Бамбай ХХК нь мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн хамгаалалтын арвин дадлага туршлагатай болон хүчнээр удридлагын багаа бүгрдүүлсэн бөгөөд хамгаалагч нарын хувьд цэрэг цагдаагийн байгууллагад ажилласан туршлагатай, харуул хамгаалалтын чиглэлээр курс дамжуу төгссөн, мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн алба хаагчидтай.

Үйл ажиллагаа

  • Дохиолол хамгаалалт
  • Хувь хүний биечилсэн хамгаалалт
  • Байгууллага, компанийн эд хөрөнгийн хамгаалалт
  • Компнийн удирдлага, ажилтнууд, оршин суугчдын аюулгүй байдал